Akrostiş

Mülayim parfümler dağılıyordu elbiselerinden

Alınları geniş ve adımları senkronikti

Sahte gülüşler fışkırıyordu metalik seslerinden

Kambur akılların müritleriydi yaldızlı düğmeleri

Eriyince ipler, göründü nâbinâ gözleri

Derya CESUR