“Sizde ruhsal sorun var”

Bir eğitim yöneticisi görev yaptığı okulun evrensel standartlarda olması için sürekli olarak projeler, planlar, çalıştaylar yapmakla meşgul olur. Gününün 8-16 saatini buna ayırır. Bu kapsamda, aşağıda sıralanan hususları sıklıkla dile getirir.

 

1- Her öğretmen en az bir kitap yazabilir.

2- Öğrencilerin yazdığı makaleler, öyküler, şiirler kitap yapılabilir.

3- Okulun elektrik enerjisi gideri led ampuller kullanılarak yüzde 50-70 oranında azaltılabilir.

4- Okulun ısınma gideri yalıtım yapılarak yüzde 50 oranında azaltılabilir.

5- Kurumdaki çeşmeler ve pisuvarlar sensörlü hale getirilerek su harcaması yüzde 50 oranında azaltılabilir.

6- Okuldaki her bölüm / alan birkaç konuda, sembolik de olsa üretim yapabilir.

7- Teknik derslerin anlatımını kolaylaştırmak için eğitim setleri üretilebilir.

8- Öğretmenler sürekli olarak ellerinde kitap, dergi bulundurursa, öğrencilerin okumaya olan ilgileri daha da artar.

9- Okulda ayda 1-2 konferans, seminer yapılabilir.

10- Aylık dergi / gazete / bülten / e-dergi / e-kitap / e-gazete çıkarılabilir.

 

11- Okulun web sitesi bilgi dolu hale getirilebilir.

12- Öğrencilerin sağlık için daha çok spor yapması sağlanabilir.

13- Okulun çok amaçlı salonunu görsel bakımdan mükemmel hale getirilebilir.

14- Okul kütüphanesindeki kitap sayısı 2-3 kat artırılabilir.

15- Fakir öğrencilerin her türlü ihtiyacı soysal projelerle karşılanabilir.

16- Kalkınma ajansına projeler sunularak okula yeni teknik araç-gereçler kazandırılabilir.

17- Öğretmenler hizmetiçi eğitim kurslarına daha çok başvurarak bilgilerini artırabilir.

18- Paslı, küflü, yağlı, kirli, kararmış, solmuş mekanlar boyanarak daha estetik ortamlar oluşturulabilir.

19- Elektronik cihazların toza karşı korunması için örtüler, kılıflar kullanılabilir.

20- Öğrencilerin norm yazı yazması, çizimleri teknik kurallara uygun biçimde yapması sağlanabilir.

 

21- Sakallı, makyajlı, kolyeli, küpeli, ojeli, boyalı saçlı, yırtık kotlu öğrenciler daha makul çizgiye çekilebilir.

22- Gençlerin GDO, MSG, NBŞ, tütün, uyuşturucu, kumar (bahis) çevre bilinci, tasarruf, sıfır atık, kültür, sanat ve edebiyat gibi hususlardaki farkındalıkları artırılabilir.

23- Nöbet görevi hassasiyet içinde yapılarak okulda meydana gelebilecek tatsızlıkların önü alınabilir.

24- Okul bahçesindeki serada bilimsel üretim yöntemleri üzerine çalışma yapılarak, öğrencilere tarımın ne kadar önemli olduğu fark ettirilebilir.

25- Ulusal Ajansa mesleki-teknik eğitimle ilgili projeler yazılıp sunularak, öğrencilerin yüzde 5-15’inin her yıl AB’nin gelişmiş ülkelerindeki endüstriyel ortamları gözlemesi, incelemesi sağlanabilir.

26- İlçe, il ve ülke çapındaki tüm yarışmalara katılınarak okulun kurumsal değerinin daha yüksek noktalara taşınması sağlanabilir.

27- E-posta, faks, mektup, telefon ile ülkedeki yüzbinlerce hayırsever firmaya, derneğe, kulübe ve kişiye ulaşılıp çok daha nitelikli bir okul oluşturulabilir.

28- Okul bahçesi çok daha nitelikli, donanımlı, estetik hale getirilebilir.

29- Okulun kantininde sadece sağlıklı gıdaların sunulması sağlanabilir.

30- Okulun vizyonu (bakış açısı, firaseti) ve misyonu (görevi) daha gerçekçi hale getirilebilir.

 

31- Öğrencilerin dijital cihazları (bilgisayar, tablet, telefon, TV) daha bilinçli ve daha verimli kullanması sağlanabilir.

32- Fizik-kimya-biyoloji dersleri laboratuvar ortamında, deneylerle desteklenerek işlenirse daha kalıcı öğrenme sağlanabilir.

33- Sınav soruları klasik stilde (açık uçlu), ezberciliğe sebep olmayan, analiz-sentez yeteneğini geliştirici biçimde hazırlanabilir.

34- Öğrencileri kafadan atmaya teşvik eden test sınavlarından mümkün olduğu kadar uzak durulabilir.

35- Gençlere öğrenmeyi öğrenme yolları kavratılabilir.

36- Okul – sanayi işbirliğini güçlendirmek için başarılı / rol modeli sanayiciler (girişimciler) kuruma davet edilerek konferans / seminer yapılabilir.

37- Yazarlar, akademisyenler sıklıkla okula davet edilerek kültürel, bilimsel atmosfer genişletilebilir.

38- Teknik içerikli geziler düzenlenerek öğrencilerin bakış açısı (firaseti, vizyonu) ilerletilebilir.

39- İsteyen her öğrencinin kodlama, robotik, yazılım, mekatronik alanlarındaki bilgi-beceri seviyesi artırılabilir.

40- İsteyen öğretmenler için yazarlık ve kitap hazırlama konusunda ücretsiz kurslar açılabilir.

 

41- Ders anlatırken günlük plan, öğrenci gelişim tablosu, yıllık plan, izleme testi ile ilerlenirse öğrenme düzeyi daha yukarılara çekilebilir.

42- Okula estetik biçimde, sadelik ilkelerinden sapmadan gelen, dersleri iş önlüğü giyerek anlatan, personel kimlik kartını takan öğretmenler daha ilkeli bir okul olma yolunda hızlanmayı sağlayabilirler.

43- Okulun her sorunu / eksiği alakasız/ilgisiz ortamlarda anlatılmaz. Bu yapılırsa, lafı işitenler, üzerine bir miktar daha ekleme yaparak kurumu karalama amacıyla kullanırlar.

44- Öğretmenler odası kültür / sanat / bilim / estetik mekanı haline dönüştürülebilir.

45- Kullanılmayan, ömrünü tamamlamış, atıl duran, eğitime faydası olmayan araç-gereçler ortadan kaldırılarak daha ferah öğretim ortamları oluşturulabilir.

46- Kurumdaki yönlendirme, güvenlik, bilgi, uyarı levhaları tam olursa zaman kaybı daha az olacaktır.

47- Her sınıfın kapısına küçük bir camlı pencere açılırsa içeride kimin ders yaptığı koridordan görülebilir.

48- Atölyelerde grup esaslı çalışma vardır. Bir sınıfa 2 öğretmen derse giriyorsa öğrenci gruplarının ayrı mekanlarda ders yapması daha çok fayda sağlar. Örneğin, sınıfta 20 öğrenci var diyelim. Bu gruba 2 öğretmen uygulamalı ders veriyor ve bunlar aynı mekanda ders yapıyorlarsa hedefe ulaşılamaz.

49- Her derste mutlaka en az bir kaynak kitap olmalıdır. Sadece anlatım yapılarak, yalnızca ekrandan gösterim yapılarak kalıcı öğrenme sağlanamaz. Kitabı olmayan derslerin kaynağı öğretmen tarafından oluşturulabilir.

50- Okula kitapsız, deftersiz, kalemsiz, gereçsiz gelen öğrencilere yaptırım uygulanabilir.

 

51- Çok devamsızlık yapan öğrencileri caydırmak için temrinler / deneyler sıralı olarak yaptırılabilir. Yani ilk 10 temrini yapmayan öğrenci ikinci 10 temrini yapamamalıdır.

52- Öğretmenler derslerine gecikmeli olarak girmemelidir.

53- Sıklıkla mazeret izni, sağlık izni alınmamalıdır. Bu durum öğrencilerin derse olan ilgilerini zayıflatır.

54- Meslek yüksek okuluna ya da fakülteye gidebilen öğrenci sayısı, basit önlemlerle bile daha üst seviyeye çıkarılabilir.

55- Öğrencilerin yabancı dili öğrenmede pratik konuşma seviyelerini artırmak için çalışmalar yapılabilir.

56- Koridorlara kitaplıklar yapılıp, okulun her tarafında kitap, gazete, dergi olması sağlanabilir.

57- Okul bahçesinde hobi amaçlı kümes oluşturulabilir.

58- Öğrencilerin ve öğretmenlerin iş önlükleri okulda imal edilebilir.

59- Sık kullanılmayan koridor, lavabo gibi mekanların aydınlatması sensörlü hale dönüştürülebilir.

60- Fotokopi çekimi yapan makinelerin baskı yoğunluğu ekonomik modda (silik) yapılarak giderler yüzde 50-70 azaltılabilir.

 

61- Kırık, aşınmış, solmuş, boyasız, çatlamış eşyaların yenileme / onarım işleri okul atölyelerinde yapılabilir.

62- Okulun TSE ve ISO belgesi alması sağlanabilir.

63- Mesleki çalışma (seminer) faaliyetlerine daha etkin öğretmen katılımı sağlanabilir.

64- Öğrencilerin kendi işini kurması, girişimci olması için cesaretlendirici yönlendirmeler yapılabilir.

65- Her öğrencinin Türkçe’yi doğru öğrenmesi için yaşayan / çoğunluk tarafından kabul gören sözcüklerle ders anlatımı yapılırsa daha olumlu sonuçlar elde edilebilir.

66- Okula (mesaiye) biraz erken gelmek kişinin iş verimini artırır.

67- Sınav sorusu hazırlama, fotokopi çekme gibi işler ders saatinin dışında yapılırsa daha doğru olur.

68- Okul kütüphanesinde bulunan kitapların listesinin kurumun web sitesinde yayınlanması daha faydalı olacaktır.

69- Koridorlara da sandalye, koltuk, oturak, masa konulabilir.

70- Başarılı, devamsızlık yapmayan öğrenciler sıklıkla ödüllendirilirse motivasyon artar.

 

71- Öğrencilerin sosyal yönünü geliştirmek için tiyatro, müzik, resim, şiir, film etkinlikleri yapılabilir.

72- Okulun döner sermaye işletmesi bir çok konuda ülke ekonomisine katkı sağlayıcı üretimler yapabilir.

73- Belirli aralıklarla, tüm kurum personelinin katıldığı yemekler, geziler vb. yapılabilir.

74- Okulun her mekanına eğitim amaçlı panolar, kolajlar asılabilir.

75- Okuldaki her sosyal kulüp öğrencilerin farkındalıklarını artırıcı faaliyetler yapabilir.

76- Velilere meslek seçimi, sağlıklı beslenme, doğru iletişim konusunda konferans / sunum yapılabilir.

77- Atık yağlar, eski piller, plastik ambalajlar, cam ürünleri, kağıt atıklar okul bahçesinde ayrı kaplarda biriktirilebilir.

78- TÜBİTAK’ın sağladığı olanaklardan daha çok yararlanılabilir.

79- Okulda yapılan tüm temrinler, sınav soruları kitap haline getirilebilir.

80- Okulun eğitim örgüsü STEM (FETEM) esaslarına uygun hale getirilebilir.

 

81- Öğrencilerin ilk ve ortaokulda alamadıkları bilgiler lise yıllarında telafi edilebilir.

82- Her öğrenciye bir spor dalında uzmanlık kazandırılabilir.

83- 9. sınıfların doğru meslek (alan, bölüm) seçmesi sağlanabilir.

84- Öğrencilerin lüks tüketim, marka, moda bağımlısı olması önlenebilir.

85- Kurum, TSE, CE, ISO, 5S, KAIZEN, TMP, öz değerlendirme, stratejik plan hedefleri çerçevesinde yönetilerek 21. yüzyıla yakışan bir ortam haline getirilebilir.

 

Bu işleri yapmak istemeyen, bal yapmaz arı gibi sadece laf üreten bir eğitimci (?), “Sizde ruhsal/psikolojik sorunlar, takıntılar var. Okulun personelinin bu işleri yapmasını beklemek hayaldir. Boş işlerle vakit kaybediyoruz…” derse ne yaparsınız?

 

Sizin bu durum karşısında ne yapacağınızı tam bilemiyorum. Ancak şahsen bu tür insanları çemberin dışına atmak, yok saymak, her türlü projeden uzak tutmak için her yolu deniyorum…

 

 

Ali Özdemir

www.aliozdemir.net

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s